Hroty proti ptactvu jsou jednoduché a účelné řešení jak zabránit ptákům aby si sedali tam, kam nemaji. Díky znemožnění přistání i sezení ptákům na nežádoucích místech se předchází zanášení exkrementy.

OCHRANA PROTI PTACTVU

  • Pro domácnosti, RD, bytová družstva i firmy
  • Ochrana proti ptactvu v rámci celé ČR
  • Spolehlivé a profesionální vykonaní práce
  • Přijedeme kamkoliv, kontaktujte nás 24/7
  • Bezplatná konzultace a poradenství
  • Vyřešíme jakýkoliv problém
  • Záruka spokojenosti
Hroty proti ptactvu jsou jednoduché a účelné řešení jak zabránit ptákům aby si sedali tam, kam nemaji. Díky znemožnění přistání i sezení ptákům na nežádoucích místech se předchází zanášení exkrementy.

hroty proti ptactvu

Jednoduché a účelné řešení jak zabránit ptákům aby si sedali tam, kam nemaji. Díky znemožnění přistání i sezení ptákům na nežádoucích místech  se předchází znečišťování prostor. 

Sítě proti ptákům se používají na vymezení prostoru, kam nechceme aby se  ptáci dostali. Kam se ptákům znemožní přístup, tam nemohou zanášet exkrementy.

sítě proti ptákům

Sítě proti ptákům se používají na vymezení prostoru, kam nechceme aby se  ptáci dostali. Kam se ptákům znemožní přístup, tam nemohou dělat nepořádek a problémy.

Elektronický plašič ptáků je důmyslné zařízení které funguje na principu různých mechanik a pomáhá plašit ptáky pomocí třeba sonických, zvukových a různých podobných způsobů.

plašičky ptáků

Elektronický plašič ptáků je důmyslné zařízení které funguje na principu různých mechanik a pomáhá plašit ptáky třeba pomocí sonických, zvukových a různých dalších způsobů.

ZAVOLEJTE, RÁDI SE VŠÍM PORADÍME  NA TEL: +420 730 611 100

Sítě proti ptákům

Jako základní ochrana proti ptactvu se řeší sítě proti ptákům, ty se instalují tam, kde je potřeba vymezit prostor, kam ptáci jednoduše nesmějí. Skrze sítě proti ptákům neproletí a do prostoru se nedostanou, přičemž nedochází k zanesení nečistot které ptáci přináší. Instalace sítí proti ptákům se vždy řeší individuálně podle projektu. Jako příklad můžeme uvést příklady nejčastějších instalací, pod venkovními schody pod kterými je prostor, balkóny, verandy, terasy a vnitroblokové části dvorů. Jednoduše, kam se pták nedostane, tam nemůže udělat nepořádek.   

Hroty proti ptactvu

Velmi úzce se doplňují se sítěmi proti ptákům a používají se všude tam, kde chceme zamezit tomu, aby si ptáci sedali. Jedná se především o ochozy budov, zábradlí, balkóny, lodžie, verandy a různé architektonické části budov a jiných zařízení které vystupují s půdorysu budovy a tvoří tak možný prostor, kam se ptáci mohou uvelebit. Montáže a instalace se často pojí se službou výškové práce a při jejich instalaci je potřeba dbát zvýšené pozornosti. Hroty proti ptactvu jsou velmi efektivním nástrojem, který pomáhá udržet prostředí čisté a bezpečné. 

Plašičky ptáků

Jedná se důmyslné zařízení, které plaší ptáky pomocí nejčastěji ultrazvukových vln, které přesně rezonují s vlnovou délkou kterou dokáži zachytit vybraní ptáci. Pro člověka je tento druh zvuku nemožné slyšet a nemá na něj ani žádný negativní účinek. Doporučujeme proto instalaci pouze vybraných zařízení, které prošly nezávislým atestem TÜV SÜD. Zařízení však může mít vliv i na některé domácí mazlíčky a chovaná zvířata, tak je potřeba instalaci a používání takového zařízení probrat s odbornou firmou. Plašiče jsou výborným řešením, kdy třeba na balkoně, markíze nebo verandě necete mít sítě proti ptactvu nebo hroty proti ptákům. Je to celkem univerzální a elegantní řešení ochrany proti ptactvu. 

Proč mít ochranu proti ptactvu? 

Důvodů je spousta a mezi ty, které jdou na první pohled vidět je znečištění, které ptáci zanáší všude tam, kde se vyskytují. Toto je samozřejmě pravdou, ale problém je podstatně hlubší a je potřeba jej brát seriózně. Ptačí exkrementy nejen že vypadají nehezky, ale nesou s sebou spoustu dalších problémů a rizik. Ptačí exkrementy dokáži dlouhodobě působit na povrch k němuž jsou přilnuté, dokáží postupně zregenerovat veškeré povrchy na kterých se vyskytují. Ptačí exkrementy dokáží byl velmi agresivní a delší dobou působení dokáží poškodit, omítky, fasády, dalžby, stropy i stěny. Hezky to jde vidět když Vám něco takového přistane na střeše auta a odstraní se to včas. Takový pozdně odstraněný exkrement dokáže zničit strukturu laku a poškodtit tak autolak, stejně agresivní je vůči veškerým dalším materiálům. Proto by se ochrana proti ptactvu měla brát vážně. 

Zdravotní rizika?

Jak je pospano v odstavcí váše, tak ochrana proti ptactvu ať už se jedná o sítě proti ptákům nebo hroty proti ptactvu, tak má svůj smysl a duvod. Nejde pouze o materiální škody na majetku a další náklady spojené nejen s odstraňovaním exkrementů, ale i odstranění škod na fasádách, zdech a ostatních materiálů které jsou tímto poškozeny. Další velmi důležitý faktor proč řešit ochranu proti ptactvu jsou zdravotní důvody. Bohužel tyto mnohdy krásné létající stvoření jsou podobně jako všechna divoká zvířata přenašeči různých druhá patogenních bakterií, virů, hub a plísní, které jsou neslučitelné se zdravím člověka. Vystavovat se takovému prostředí a vdechovat tyto látky které se vlivem povětrnostních vlivů z exkrementů uvolňují se vysloveně nedoporučuje.   

PRAHA-BRNO-OLOMOUC-OSTRAVA

TEL: +420 730 611 100
EMAIL: info@firmaprotebe.cz

5 + 8 =

NAŠE SLUŽBY

PROCENTUÁLNÍ SLEVA DÍKY VYUŽITÍ VÍCE SLUŽEB